Mesterskabsregler

Spillereglerne for klubmesterskab i M.B.K. 07:


Mesterskabet bliver afviklet over 3 mandage:

        -    indledende runder 2 første mandage i maj

        -    finalerunde den 3. mandag i maj

Man skal for at spille med om mesterskabet, stille i spilletrøjer.

Der bliver hængt en tilmeldingsliste op, hvor man skal skrive sig på for at stille op.

Det koster 50 kr. pr. person at spille med om klubmesterskabet.

Tilmeldingslisten skal være udfyldt senest den 3 sidste mandag i april.

Bestyrelsen trækker lod om hvem der skal spille med hvem.

De indledende runder spilles AM, og der spilles 1 serie pr. bane.

Hvis man starter på en ulige bane, skal man efter serien rykke til venstre og spille næste serie der, modsat hvis man starter på en lige bane, skal man rykke til højre.

Man spiller med den samme medspiller begge indledende runder.

I de indledende runder spiller man 3 serier pr. mandag.

Finalen bliver et opgør mellem de 4 højeste score fra de indledende runder.

Finalen bliver spillet på banesæt 3(bane 5-6), og der spilles 3 serier AM. Vinderen er den med højeste score. 

        

                                                


Sponsorer