Bowlingregler

Spillet går ud på at rulle kuglen ned ad banen og vælte så mange kegler som muligt.

En spilleserie består af 10 ruder.

I første slag forsøger bowleren at vælte alle 10 kegler. Hvis det lykkes, er det en strikeog ruden er færdigspillet.

Hvis der stadig er kegler tilbage efter første slag, spilles anden kugle. Hvis resten af keglerne væltes i andet slag, kaldes det en spare. Hvis der efter andet slag stadig er kegler tilbage, er det en åben rude eller miss.

Hver en væltet kegle tæller eet point og det pointtal, man opnår i en rude, lægges til det samlede antal point.

Hvis man slår en strike eller en spare, så får man bonuspoint.

For en strike får man 10 point for at vælte de ti kegler plus det antal point, man opnår i de næste to slag.

For en spare får man 10 point plus det antal point, man opnår i det næste slag.

Slår man en strike eller en spare, kan man ikke udregne sine point, før man har spillet endnu en rude. Det skyldes at bonuspoint beregnes ud fra det resultat, man opnår i næste rude.

Den spiller, der opnår flest point efter tiende rude, er vinder. Hvis man slår en strike i tiende rudes første slag, får man tildelt to ekstra slag. Og slår man en spare i sidste rude, får man eet ekstra slag.

Der skal benyttes en underarmsaflevering, og kuglen skal rulle hen ad banens overflade. Den betragtes som afleveret, når spilleren har sluppet kuglen og den har passeret overtrædelseslinjen.

Alle afleverede kugler skal medregnes i pointregnskabet, medmindre kuglen erklæres død. I dette tilfælde skal keglerne genplaceres, og spilleren skal gøre slaget om. En kugle erklæres død, hvis:

a) det opdages umiddelbart efter afleveringen, at der mangler en kegle i kegleopstillingen.

b) en spiller afleverer kuglen på den forkerte bane

c) en spiller afleverer kuglen, når det ikke er hans eller hendes tur

d) en eller flere kegler vælter inden kuglen når frem til dem

Ligesom inden for andre idrætsgrene, kan man begå fejl i bowling. Det er en fejl, hvis man betræder eller bevæger sig ind over overtrædelseslinjen, eller hvis man med hånden berører væggen eller noget andet bag linjen, under eller efter udførelsen af afleveringen.

Begår man en fejl, skal det på gældende slag noteres på slagsedlen med et F (foul), men de væltede kegler giver ingen point. Hvis fejlen begås i rudens første slag, skal keglerne genrejses og det andet slag afleveres mod alle ti kegler. Hvis alle ti kegler væltes i det andet slag efter fejlen, registreres det ikke som en strike, men som en spare.

Sponsorer